V Festyn Ekologiczny

Anna Dulak

eco samorząd | 07.04.2018 12:20

22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji w Katowicach zorganizowany zostanie V Festyn Ekologiczny „Szopienice – Borki”. Oprócz tradycyjnej akcji sprzątania na uczestników czekać będą warsztaty i pokazy.


Park krajobrazowy będzie lśnić

Wydarzenie ma na celu posprzątanie akwenów, brzegów i terenów przyległych zbiorników wodnych Morawa, Borki, Hubertusy – Katowickiego Zespołu Krajobrazowo Przyrodniczego Szopienice - Borki. Obiekt założony został w 2000 roku i zajmuje ok. 157 ha z obszaru ok. 200 ha stawów i ich otoczenia. Usytuowane są one w dolnych odcinkach dolin rzecznych Brynicy i Rawy. Powstały w miejscu dawnych wyrobisk piasku, który wydobywano (bagrowano) na potrzeby górnictwa oraz jako wynik deformacji powierzchni w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej (w rejonie tym prowadzono eksploatację do początku II połowy XX w.). W skład zespołu wchodzą stawy Morawa, Borki i Hubertus.

 

© Stockwerk-Fotodesign

Tegoroczna akcja jest dwudniowa i ma na celu kształtowanie wśród młodzieży i dorosłych odpowiedzialności za własne środowisko oraz promowanie Zespołu Przyrodniczo–Krajobrazowego „Szopienice – Borki” w Katowicach-Szopienicach. W piątek udział wezmą uczniowie i nauczyciele lokalnych szkół, na których czekają także warsztaty ekologiczne i konkursy z nagrodami. W sobotę natomiast w festynie będą uczestniczyć stowarzyszenia, organizacje i społeczności lokalne, takie jak m.in. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”, Centrum Zainteresowań i Aktywności Seniora „Nasz Czas”, „Borki”, Stowarzyszenie „Dla Szopienic”, wędkarze oraz uczniowie z X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego. W tym dniu przewidywana jest także obecność władz miasta Katowice oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z programem festynu posprzątane zostaną brzegi oraz dno zbiorników wodnych, przeprowadzone konkursy wiedzy ekologicznej, zorganizowane warsztaty oraz gry i zabawy z możliwością korzystania ze sprzętu pływającego 10 HDŻ. Podczas trwania całego festynu funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Komendy Miejskiej Policji w Katowicach poprowadzą działania z zakresu profilaktyki, bezpieczeństwa oraz ekologii. Dla uczestników imprezy przewidziany jest ciepły posiłek w postaci tradycyjnej harcerskiej grochówki „Majstrowej”.

 

© makistock

To już nie pierwszyzna
V Festyn Ekologiczny odbędzie się w dniach 20 - 21 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Organizatorami wydarzenia jest 10 Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. M. Zaruskiego w Katowicach–Szopienicach, wraz z Centrum Nurkowym Hydrozagadka, Stowarzyszeniem „EKO Morawa”, Związkiem Górnośląskim, GalikPrint.pl Drukarnią Cyfrową, X Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Paderewskiego, Zespołem Szkół Katolickich nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka przy współudziale miasta Katowice.

Wymienione szkoły wraz z harcerzami i nurkami wielokrotnie porządkowały w latach 2002- 2017 tereny Zespołu Krajobrazowego „Szopienice – Borki” oraz innych zbiorników wodnych Katowic i województwa śląskiego. Ilość zebranych w akcjach śmieci przekraczała znacznie pojemność jednego kontenera.


Program V Festynu Ekologicznego

Piątek 20 kwietnia:
9:00 – zbiórka przy Stanicy 10 HDŻ nad akwenem Morawa (Katowice Szopienice, ul. Morawa 119)
9:30 – 10:00 – podział uczestników na grupy, przydzielenie zadań, odprawa, przygotowanie się nurków do wejścia do wody, konkursy ekologiczne
10:00 - 12:00 – sprzątanie wyznaczonych sektorów i dna
12:00 – ciepły posiłek
12:30 – 13:30 – warsztaty ekologiczne
13:30 – rozdanie dyplomów i nagród, pamiątkowa fotografia, zakończenie części oficjalnej
13:30 – 15:00 – gry i zabawy na wodzie z 10 HDŻ dla chętnych

Sobota 21 kwietnia:
9:00 – zbiórka przy Stanicy 10 HDŻ nad akwenem Morawa (Katowice Szopienice, ul. Morawa 119)
9:30 – 10:00 – podział uczestników na grupy, przydzielenie zadań, odprawa, przygotowanie się nurków do wejścia do wody.
10:00 - 12:00 – sprzątanie wyznaczonych sektorów i dna
12:00 – ciepły posiłek
12:30 – 13:30 – pokazy ratownicze
13:30 – rozdanie dyplomów i nagród, pamiątkowa fotografia, zakończenie części oficjalnej
13:30 – 17:00 – gry i zabawy na wodzie z 10 HDŻ dla chętnych

 

© ZHP