W Rudzie Śląskiej powstanie Ekologiczne Centrum Odzysku

Anna Dulak

eco samorząd | 07.08.2017 15:33

Na terenie Rudy Śląskiej powstanie Ekologiczne Centrum Odzysku. To nowoczesna i innowacyjna elektrociepłownia, zasilana odpadami resztkowymi oraz osadami ściekowymi. Choć na oficjalne pozwolenie na budowę trzeba jeszcze poczekać, to konsultacje społeczne dotyczące inwestycji trwają już od ponad roku.

Inwestycja w toku
W maju bieżącego roku rudzki samorząd wydał decyzję środowiskową, w której określił, jakie warunki musi spełnić inwestycja, aby mogła funkcjonować, a przy tym być bezpieczną dla mieszkańców oraz środowiska. Decyzja nie jest jednak ostateczna – o pozwolenie na budowę będzie można się starać po uzyskaniu oficjalnego dokumentu. Dopiero wówczas na terenach przemysłowych wokół Drogowej Trasy Średnicowej ruszą prace budowlane.

Wśród warunków określonych w wydanej decyzji środowiskowej znajdują się przede wszystkim wymagania dotyczące instalacji zabezpieczeń oraz monitoringu emisji. Spełnienie szeregu obowiązków, które rudzki magistrat nałożył na inwestora, stanowi gwarancję, że elektrociepłownia będzie całkowicie bezpieczna dla mieszkańców oraz środowiska, a także, że jej funkcjonowanie nie będzie się wiązało z uciążliwościami dla otoczenia — mówi Bartosz Lewicki, rzecznik prasowy Grupy ENERIS, będącej inwestorem budowy.

 

© ENERIS


Efektywne czekanie
W atmosferze oczekiwania inwestor budowy, Grupa ENERIS, nie zapomina o lokalnych mieszkańcach i organizuje konsultacje społeczne. Spotkania, dyskusje i rozmowy skierowane są zarówno do organizacji, instytucji jak i osób indywidualnych. Ich celem jest zarówno poinformowanie o kształcie planowanej inwestycji, udzielenie odpowiedzi na pytania nurtujące lokalne społeczności, ale także wysłuchanie pytań, uwag i wątpliwości. Powołano również Lokalne Forum Dialogu – gremium, w skład którego może wejść każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, zainteresowany działaniami prowadzonymi wokół ECO, ale też poszerzaniem wiedzy z zakresu technologii zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska. Cele Forum są: aktywna edukacja ekologiczna z udziałem ekspertów, informowanie o projekcie inwestycyjnym i wypracowanie zasad długookresowej współpracy inwestora ze społecznością lokalną.

- Lokalne Forum Dialogu to ważny element prowadzonych przez nas, szeroko zakrojonych działań konsultacyjno-edukacyjnych, odbywających się od ponad roku na terenie Rudy Śląskiej. Wychodzimy bowiem z założenia, że przy tak ważnej inwestycji, jaką jest ECO elektrociepłownia, głos mieszkańców powinien być brany pod uwagę, a spotkania takie, jak ostatnie, dają wyśmienitą okazję do dyskusji czy poznawania oczekiwań i planów obu stron – podkreśla Arkadiusz Ociepka, członek zarządu ENERIS Ruda Śląska Sp. z o.o.

Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego w ramach Lokalnego Forum Dialogu mieszkańcy i działacze ekologiczni zastanawiali się m.in. nad sposobem zagospodarowania fragmentu 16-hektarowej działki wokół ECO przeznaczonego dla mieszkańców. Wśród propozycji pojawiały się: ścieżka edukacyjna, siłownia na świeżym powietrzu czy teren na grilla. Uczestnicy rozstrzygali też, jakie są kolejne kroki w procedurze przybliżającej do rozpoczęcia inwestycji oraz zasady prawidłowej segregacji odpadów w Rudzie Śląskiej. Natomiast Krzysztof Mejer, Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej, omówił kwestie procedury administracyjnej związanej z inwestycją.

 

© ENERIS


Warto czekać
Ekologiczne Centrum Odzysku to zaawansowana technologicznie elektrociepłownia, pozwalająca na jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów. Szacuje się, że cała inwestycja, której centrum jest ECO, przyniesie rocznie blisko 1,3 mln zł wpływów do kasy miejskiej z tytułu podatków. Centrum przyniesie Rudzie Śląskiej nowe możliwości przyciągania inwestorów oraz przyczyni się do rozwoju innowacyjnych branż. Z kolei mieszkańcy będą mogli cieszyć się uporządkowanym terenem, który wcześniej był zaniedbany i leżał odłogiem. Inwestycja oznacza również nowe miejsca pracy i ekologiczne źródło energii elektrycznej oraz ciepła. Jak podkreślają inwestorzy z Grupy ENERIS, do nowych terenów inwestycyjnych będzie prowadził specjalnie zaprojektowany, bezkolizyjny zjazd z DTŚ, umożliwiający prowadzenie ruchu bez utrudnień dla mieszkańców. Sam projekt architektury ECO zakłada nawiązanie do regionalnej architektury oraz wykorzystanie elementów przyrody, takich jak ogrody wertykalne czy dachowe.

Farma zamiast składowiska odpadów
Ze względu na fakt, iż przy miejscu planowanej inwestycji znajduje się teren po dawnym składowisku odpadów komunalnych, gdzie jeszcze przez wiele lat nie mogą być realizowane roboty ziemne, inwestor ECO rozważa zakup lub dzierżawę tej działki i uruchomienie tam farmy fotowoltaicznej. Dzięki niej na terenie Rudy Śląskiej może powstać tzw. klaster energii, który da samorządowi lepszą kontrolę nad produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii, a co za tym idzie – lepsze ceny dla mieszkańców i przemysłu.


/Grupa ENERIS – mp/