W stalowni zmodernizują system odpylania

Anna Dulak

eco firma | 08.10.2017 08:55

ArcelorMittal Poland, największy producent stali w Polsce, rozpoczął budowę nowego systemu odpylania w dąbrowskiej stalowni. 22 września przedstawiciele firmy oraz zaproszeni goście: parlamentarzyści, reprezentanci dąbrowskiego magistratu i lokalnych społeczności, złożyli podpisy na pamiątkowej tablicy.
 
Modernizacja systemu odpylania to projekt, którego celem jest osiągnięcie zgodności z zapisami unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED). W Polsce zacznie ona obowiązywać pod koniec 2018 roku.
 
© ArcelorMittal

Obecnie funkcjonujący w stalowni system odpylania składa się z jednego układu odpylającego, który obejmuje większość procesów. Rozpoczynająca się właśnie modernizacja przewiduje dwa układy odpylania: wybudowanie nowej odpylni dla samych trzech konwertorów (to urządzenia, w których powstaje płynna stal), a także modernizację istniejącego układu, który obejmie pozostałe operacje, m.in.: proces odsiarczania surówki żelaza. Dzięki realizacji tych działań moc odpylania zwiększy się trzykrotnie. Koszt projektu przekroczy 100 mln zł, a jego finał przewidziano na drugą połowę 2018 roku.
 
W zakres projektu wchodzi ponadto instalacja tzw. okapów poddachowych, które zostaną zamontowane na wysokości ok. 40 metrów. Pozwoli to na wyeliminowanie niezorganizowanej emisji pyłowej znad hali konwertorów.
 
© ArcelorMittal

Projekt przewiduje, że powierzchnia filtracyjna nowej odpylni wyniesie 32 tys. m2, co odpowiada ponad 4 boiskom piłkarskim. Zostanie zamontowanych 8100 worków filtracyjnych, które – ułożone obok siebie – osiągnęłyby długość blisko 64 km. To tyle, ile wynosi odległość z Dąbrowy Górniczej do Częstochowy. Szacuje się także, że poziom emisji pyłów spadnie poniżej 10 mg/Nm3, co będzie zgodne z konkluzją BAT (najlepszych dostępnych technik).
 
- Kwestie związane z ograniczaniem oddziaływania naszych procesów na otoczenie traktujemy z najwyższą powagą. Cieszę się, że w obecności naszych kluczowych interesariuszy rozpoczynamy modernizację systemu odpylania dąbrowskiej stalowni, co pozwoli nam nie tylko dotrzymać limitów wynikających z przepisów unijnych, ale i spełnić oczekiwania mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie zmniejszania naszego oddziaływania na środowisko – mówił Geert Verbeeck, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland.

Z kolei obecny na spotkaniu wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak powiedział: - Cieszę się, że zapowiadana od lat inwestycja wreszcie staje się faktem. Wierzę, że uruchomienie zupełnie nowego sytemu odpylania stalowni zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście, a efekty jego działania odczują przede wszystkim mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.

System odpylania stalowni to jedna z inwestycji środowiskowych, jakie obecnie realizowane są na terenie dąbrowskiej huty ArcelorMittal Poland. Jednocześnie modernizowane są systemy odpylania dwóch taśm spiekalniczych. Elektrociepłownia TAMEH, wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i firmy TAURON, również realizuje duży projekt środowiskowy - budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Wartość wszystkich tych przedsięwzięć przekracza 700 mln zł.
 
© ArcelorMittal