WFOŚ rozdzielił fundusze europejskie

Anna Dulak

eco info | 03.08.2017 16:39

5 miast podpisało umowy z WFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspomagającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu. Porozumienia zawarły: Tychy, Łaziska Górne, Bytom, Piekary Śląskie i Tarnowskie Góry.

Do wymienionych miast trafi ponad 27 mln zł. Projekty zakładają zmodernizowanie niemal 19 km sieci ciepłowniczych, instalację 110 indywidualnych węzłów cieplnych, termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych, usunięcie azbestu z 9 budynków wielorodzinnych oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 4.967,28 MG CO2, przy zmniejszeniu zużycia energii 43.242,07 GJ.

 

© WFOŚiGW


W Tychach dofinansowanie uzyskały dwa projekty: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach” oraz „Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-2", "B-1" i "T-1" w Tychach”. Na obie inwestycje Fundusz przeznaczył prawie 12 mln zł. W Łaziskach Górnych kwotą 2  190 815,00 zł dofinansowano projekt pn. „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych”. Z kolei dla Bytomia na realizację zadania: „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej” przeznaczono ponad 8 mln zł. W Tarnowskich Górach beneficjentem została Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek, która na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek” uzyskała ponad 1,3 mln zł. Piekary Śląskie dzięki otrzymaniu prawie 4 mln zł będą mogły zrealizować inwestycję pn. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz ich termomodernizacja”.

© WFOŚiGW

© WFOŚiGW
 

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach