WFOŚiGW: Ruszyły konkursy proekologiczne

Anna Dulak

eco info | 10.03.2017 08:46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił start kolejnych edycji konkursów na rzecz ochrony środowiska.

Kształtowanie świadomości ekologicznej warto rozpocząć od najmłodszych lat. Zdaje sobie z tego sprawę także WFOŚiGW, organizując już trzecią edycję konkursu Zielona Pracownia_Projekt’2017. W rywalizacji mogą uczestniczyć szkoły podstawowe i średnie z województwa śląskiego. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów pracowni ekologicznych, które przyczynią się do podwyższenia poziomu wiedzy z zakresu ekologii wśród uczniów z terenu województwa. Pracownie te będą później wykorzystywane na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Liczy się więc wprowadzenie atrakcyjnych warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania szkolnej przestrzeni. Oceny nadesłanych projektów dokona specjalnie powołane w tym celu Jury, składające się z pracowników Funduszu. Weźmie ono pod uwagę szczególnie takie kwestie, jak: pomysł zagospodarowania pracowni, czyli wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Oprócz nagród pieniężnych, Fundusz przyznaje też wyróżnienia w postaci rzeczowej, czyli sprzętu multimedialnego dla szkół – są to m.in. projektor, mikroskop, laptop czy tablet. Konkurs trwa do 31 marca 2017 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpić ma do 20 kwietnia 2017 r.

Niezależnie od Konkursu Zielona Pracownia_Projekt’2017, organy prowadzące placówki oświatowe na terenie województwa śląskiego mogą zgłosić swój udział w konkursie Zielona Pracownia 2017. Jego celem jest dofinansowanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni dla nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. W rywalizacji mogą uczestniczyć również organy szkół, które zostały nagrodzone w ramach konkursu Zielona Pracownia_Projekt’2017. Dotacje od Funduszu otrzymają projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Konkurs Zielona Pracownia 2017 będzie trwał od 24 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r.

Od 2008 roku Fundusz organizuje również konkursy pod nazwą EkoAktywni. Kierowane są one nie tylko do formalnych organizacji pozarządowych, jak stowarzyszenia czy fundacje, ale też do grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych), które zajmują się działaniami i realizacją programów z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenów, gdzie normy jakości środowiska są przekroczone. W tegorocznej, dziewiątej już edycji, mogą wziąć udział organizacje pozarządowe z województwa śląskiego, realizujące działalność proekologiczną o charakterze lokalnym i regionalnym. Istotą konkursu EkoAktywni 2017 jest nagrodzenie wysiłków z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej oraz promowania ochrony środowiska naturalnego w regionie. Powołane przez Zarząd Funduszu Jury Konkursu dokonuje oceny, biorąc pod uwagę m.in.: różnorodność działań z zakresu edukacji, ochrony przyrody i profilaktyki zdrowotnej, poprawy stanu środowiska w regionie oraz przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjnych. Ocenie podlegać będą w szczególności działania z ostatniego roku, podjęte jeszcze przez złożeniem odpowiednich wniosków. Konkurs trwa do 28 kwietnia 2017 r., a jego rozstrzygnięcie odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu bieżącego roku.

Ruszyła także kolejna edycja prestiżowego konkursu Zielone Czeki. Z okazji Dnia Ziemi Fundusz przyznaje nagrody w ramach tego konkursu już od 1994 r. Ich laureatami mogą być osoby lub zespoły wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Zgłoszeń mogą dokonywać sami kandydaci lub członkowie Kapituły, ale też inne podmioty, m.in.: instytucje ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego, wydziały ochrony środowiska jednostek samorządów terytorialnych, organizacje pozarządowe regionu, a nawet szkoły wyższe i instytucje naukowe z terenu województwa. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: innowacje i technologie, programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. Termin przyjmowania wniosków upływa 17 marca 2017 r., a ogłoszenie wyników nastąpi tradycyjnie podczas gali z okazji Dnia Ziemi – 24 kwietnia 2017 r.
 

 


Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach