Więcej roślin w Mysłowicach

Anna Dulak

eco info | 23.09.2017 18:13

Mysłowicki Park Zamkowy wzbogaci się o nowe rośliny. W zlokalizowanym w samym centrum miasta i wpisanym na listę zabytków parku pojawi się 390 sztuk roślin w 65 odmianach. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
© asferico
 
W ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Nasadzenia kompensacyjne na terenie Parku Zamkowego” planuje się posadzić 32 drzewa, 281 krzewów i 77 bylin. Park odzyska tym samym zieleń, której został pozbawiony cztery lata temu, gdy modernizowano jego górną część. 
 
Konkretne gatunki, jakie zamierza się posadzić, to m.in.: 80 sztuk Lilaka Meyera „Palibin” – gęstego i niskiego krzewu o słodkim zapachu podczas zakwitu, 30 sztuk Śnieguliczki Białej, 30 sztuk Doorenbosa, pojawią się również: Buk Zwyczajny, Złotokap Pospolity, Lipa drobnolistna, Ambrowiec Balsamiczny i inne. 
 
Wsparcie zadania ze strony Funduszu wyniosło dokładnie 39 009,60 zł, co stanowi 80% kosztów całej inwestycji. Szacuje się, że prace potrwają do 6 listopada 2017 roku.