Wiosenne Sprzątanie Sołectwa Dołuje

eco samorząd | 20.04.2016 10:00

W drugą sobotę kwietnia po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno (zachodniopomorskie) zorganizowało wiosenne sprzątanie. Licznie przybyli mieszkańcy, od tych najmłodszych do najstarszych ochotników wspólnymi siłami wysprzątali najbliższą okolicę. W radosnej atmosferze, z uśmiechem na ustach i z workami w dłoniach przemierzyli kilka zaśmieconych kilometrów. Znalezionym "skarbom" nie było końca, a o szczegółach opowiedziała nam Prezes Stowarzyszenia - Katarzyna Marks.
 
Agnieszka Korzeniewska
 
Osobiście zaangażowany Dzielnicowy Dariusz Podhajny
 
 
AK: Proszę opowiedzieć w kilku słowach jak doszło do powstania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno i czym na co dzień się zajmuje?
 
KM: Stowarzyszenie zostało reaktywowane w lipcu 2011 i na dzień dzisiejszy jesteśmy dobrowolnym, trwałym stowarzyszeniem non profit, skupiającym ludzi dynamicznych, pomysłowych i bezinteresownych, entuzjastów sołectwa Dołuje, położonego w Gminie Dobra. Działalność stowarzyszenia obejmuje działania integrujące mieszkańców napływowych z ludnością rdzenną oraz wspieranie ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym. Systematycznie współpracujemy z Gmina Dobra oraz mamy małe lecz stabilne grono darczyńców na organizacje imprez. Korzystając ze środków Stowarzyszenia LGD Dobre Gminy, organizujemy dla mieszkańców warsztaty aktywizujące. W maju 2013 roku przystąpiliśmy do akcji Masz Głos Masz Wybór Fundacji im. S. Batorego. Celem tego przedsięwzięcia jest wspieranie naszych mieszkańców w zgodnej współpracy z władzami samorządowymi. Dotychczasowe nasze inicjatywy to: coroczne organizowanie Dnia Dziecka, Mikołajek, Biegów przełajowych z Nordic Walking „Jarzębina”, warsztaty aktywizujące dla dzieci i dorosłych, akcja sprzątanie sołectwa i sadzenie krokusów.
 
AK: Czy mieszkańcy wykazują zainteresowanie takim wspólnym sprzątaniem? Nie jest to jednak rola służb porządkowych?
 
KM: Mieszkańcy wykazują zainteresowanie wspólnym sprzątaniem. W roku 2015 zebraliśmy 940 kg śmieci w tym roku już 970 kg i naszym sukcesem była właśnie frekwencja mieszkańców a szczególnie tak duża ilość dzieci i młodzieży.
 
AK: Jak duży obszar został sprzątnięty?
 
KM: W tym roku trzy grupy posprzątały główne ulice sołectwa Dołuje, ulicę Daniela, w tym cmentarz, ulicę Słoneczny Sad w tym przystanek autobusowy, ulicę Piękną i Lisią oraz czwarta grupa z Kościna pobocza drogi powiatowej z Kościna do Dołuj to jest ulicę Żubrza.
 
 
 
AK: Kto zapewnia worki na śmieci i rękawiczki?
 
KM: Otrzymaliśmy wsparcie z Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39b w Dobrej w postaci podstawienia kontenera o pojemności 7 m3 oraz worów na śmieci. Od partnera naszych wydarzeń w imieniu pani Jolanty Michnowicz Starszego Specjalisty Służby Leśnej ds. Leśnego Kompleksu Promocyjnego z Nadleśnictwa Trzebież z rąk pana Piotra Żołędziowskiego Leśniczego Leśnictwa Dobra otrzymaliśmy wsparcie w postaci worków, rękawiczek i gadżetów dla dzieci – bardzo dziękujemy. 
 
AK: Jakie były efekty w poprzednich latach? Jakich śmieci było najwięcej?
 
KM: W roku 2015 zebraliśmy 940 kg śmieci w tym roku już 970 kg. Pomysłowość śmiecących jest bardzo duża, oprócz standardów typu butelki po piwie i innych alkoholach, pety po napojach czy też opakowań po papierosach znaleźliśmy też skarpetki, sweter, rękawiczek, smycz i męskie bokserki w rozmiarze XL, swoją drogą jak można zgubić swoje majtki? Na cmentarzu oprócz zniszczonych zniczy znaleźliśmy: buty, elementy krzesła, smary samochodowe, kołpaki i kable. 
 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno
 
 
AK: Czy takie akcje mają wpływ edukacyjny na "śmiecących"? Czy zauważacie w kolejnych latach mniejszą ilość śmieci?
 
KM: Jestem przekonana, ze akcje sprzątania sołectwa mają wpływ edukacyjny na „śmiecących”. W tym roku dziękujemy za udział i aktywne wsparcie akcji swoim udziałem Dyrekcji Zespołu Szkół w Dołujach pani Elżbiecie Walczyk i dzielnym uczniom Zespołu Szkół, Dzielnicowemu Dariuszowi Podhajnemu i Komendantowi Straży Gminnej Andrzejowi Budzyńskiemu. Małym bohaterem tego wydarzenia jest chłopiec, uczeń szkoły w Dołujach, mieszkaniec Skarbimierzyc, który pieszo przyszedł do Kościna (4-5 km.) aby razem z nami zbierać śmieci - szacunek !!!
 
AK: Gmina niewątpliwie została zawstydzona zwłaszcza przez dzieci, które dzielnie pomagały w sprzątaniu, to jednak powinien być jej obowiązek. Podobno niektóre odpadki odbierane są tylko raz w miesiącu? Takie akcje mogłyby się przyczynić do pozytywnych zmian, np. poustawiania większej ilości śmietników.
 
KM: Aby dokonać zmian warto wnioskować do gminy z konkretnymi propozycjami zmian. Czy dzieci w takich akcjach wykonują obowiązki gminy – nie zgodzę się bo to inicjatywa oddolna a nie nakaz gminy. Wskazałabym, że dzięki udziałowi dzieci doświadczają jak dbać o naturę, co stanie się jeśli nie będą wyrzucać śmieci do koszy i jak wyglądać będzie wówczas otaczające ich środowisko. 
 
AK: Jakie inne podobne akcje organizuje stowarzyszenie?
 
KM: Podobne akcje organizowane przez Stowarzyszenie to sadzenie krokusów i tulipanów na wspólnych skwerach pobliskich sołeckich ulic Dołuj i Kościna. Promocja sportu i rekreacji poprzez organizację jesiennego biegu przełajowego z nordic walking „Jarzębina” w Kościnie.
 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Koscino
 
Po trzygodzinnym sprzątaniu uczestnicy spotkali się przy wspólnym ognisku. Wzajemna wymiana wrażeń w miłej, sąsiedzkiej atmosferze sprzyjała podobnym planom na przyszłość. Gratulując Stowarzyszeniu oraz mieszkańcom tej pozytywnej edukacyjnej i proekolocznej postawy społecznej namawiamy na podobne akcje inne gminy w Polsce. 
 
rozmawiała
Agnieszka Korzeniewska