Wyrok w sprawie ECO

eco firma | 19.09.2016 10:22

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sporze o obecność przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji oznacza, że pracownicy ECO zachowają reprezentację w radzie i wynikające z tego prawa. 
 
© sebra
 
Konflikt, o którym pisaliśmy w ecocafe.pl, wybuchł ponad rok temu. Większościowy akcjonariusz ECO - gmina Opole (53,3 procent akcji) postanowił wówczas odwołać z rady nadzorczej spółki przedstawicieli pracowników. Gmina chciała w ten sposób zmienić układ sił w radzie tak, aby pomimo zapisów statutu uzyskać wyłączny wpływ na podejmowane w spółce decyzje. W następstwie naruszenia prawa przez prezydenta Opola załoga ECO rozpoczęła akcję protestacyjną. Zarówno zarząd spółki jak i mniejszościowy akcjonariusz złożyli pozwy o unieważnienie uchwał podjętych przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. 
 
Sąd Okręgowy w Opolu połączył oba pozwy do wspólnego rozpatrzenia. Najpierw zawiesił wykonalność uchwał rady nadzorczej ECO odwołujących z niej przedstawicieli załogi, a następnie potwierdził zasadność pozwów zarządu i Eon-u  wydając wyrok przywracający reprezentację pracowników w radzie. Gmina odwołała się do wyższej instancji, ale Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 19 września 2016 roku utrzymał opolski wyrok w mocy orzekając, że obecność pracowników w radzie nadzorczej spółki jest gwarantowana prawnie. 
 
Przypomnijmy, przed kilkoma tygodniami rada nadzorcza ECO S.A. powołała na kolejną kadencję dotychczasowy zarząd. Wybór ten został entuzjastycznie przyjęty przez załogę spółki i energetyczne środowisko branżowe jako gwarant stabilności ECO. Przedstawiciele organizacji związkowych działających w ECO nie kryją obaw, że ferowana przez większościowego akcjonariusza zmiana optyki dotycząca przyszłości spółki, oznaczać będzie de facto jej degradację i doprowadzi do poważnego kryzysu. Trwający konflikt pomiędzy akcjonariuszami może stanowić realną przeszkodę dla rozwoju jednego z największych pracodawców w regionie opolskim i w wielu innych lokalizacjach na terenie całego kraju. Tymczasem brak porozumienia pomiędzy właścicielami akcji spółki blokuje wdrożenie nowej strategii rozwoju, która w odczuciu związkowców jest jedyną szansą na utrzymanie pozycji lidera w branży i dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej ECO. 
 
(dk)