Wyzwania dla ekologicznego transportu

Anna Dulak

eco info | 31.03.2017 17:48

Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), której ważny punkt stanowi problem ekologicznego transportu publicznego w Polsce. Niezwykle istotne jest rozstrzygnięcie, jak ten transport rozwijać, aby jednocześnie ograniczać jego szkodliwy wpływ na środowisko.


Elektromobilność w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
Kluczowy w strategii SOR jest program „Elekromobilność”, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych. Droga do jego osiągnięcia to wyiana taboru transportu publicznego na niskoemisyjny, a także upowszechnienie ekologicznego transportu elektrycznego, w tym również promowanie niskoemisyjnych samochodów osobowych. Program zakłada znaczne zwiększenie liczby pojazdów o napędzie elektrycznym, m.in. poprzez realizację projektu E-bus – produkcję polskich pojazdów elektrycznych na potrzeby komunikacji publicznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będąc głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych, nie pozostaje obojętny wobec tych strategicznych planów państwa – mówi dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

O polskiej elektromobilności w Warszawie
Wyrazem tego była zorganizowana przez Fundusz konferencja pod hasłem: „Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska”. O przyszłości elektromobilności w Polsce dyskutowali m.in. prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska oraz Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, a także przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, zwłaszcza ze spółek energetycznych oraz firm produkujących autobusy i samochody, reprezentanci świata nauki i techniki oraz eksperci NFOŚiGW. Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem – ogółem uczestniczyło w niej ponad 120 gości.


dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW w swoim wystąpieniu przypomniał o istocie działalności Funduszu, przedstawiając jej dotychczasowe efekty. Zaznaczył też, że nadszedł czas na finansowanie nowych, innowacyjnych technik ochrony środowiska, w tym elektromobilności. prof. Jan Szyszko mówił o idei szybkiego wzrostu gospodarczego powiązanego z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i podkreślił, jak bardzo budowa nowoczesnej infrastruktury jest ważna w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotne jest w tym kontekście zastosowanie pojazdów niskoemisyjnych, jak samochody z napędem elektrycznym. Z kolei Minister Energii Krzysztof Tchórzewski jako kluczowe wskazał rozwiązanie problemu magazynowania energii oraz „tankowania” energii elektrycznej. Wspomniał o zamiarze wprowadzenia zasady, według której w nocy energia elektryczna do ładowania aut byłaby tańsza o 30 proc. Celem jest upowszechnianie w miejskiej komunikacji publicznej autobusów elektrycznych – w przeciągu dziesięciu lat ponad 50 proc. taboru autobusowego powinno mieć napęd elektryczny.

Smog nie tylko z komina
Niezwykle istotną kwestię przedstawił jeden z prelegentów konferencji, Bogusław Pijanowski - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Poruszył problem elektrosmogu – zjawiska wynikającego ze zmasowanego oddziaływania pól elektromagnetycznych. Przy wprowadzaniu ekologicznych rozwiązań warto pamiętać też o ewentualnych negatywnych skutkach, jakie się z nimi wiążą – a takie, wbrew pozorom, również istnieją. Dziś na szkodliwy wpływ smogu elektromagnetycznego jesteśmy narażeni właściwie wszyscy, ponieważ zewsząd otaczają nas pole elektromagnetyczne – z telefonów komórkowych, kontaktu ze środków masowego przekazu (radio, telewizja), urządzeń elektrycznych, mikrofalówek czy komputerów. Dlatego konieczne staje się przeprowadzenie badań w zakresie nierozpoznanego odziaływania w technice motoryzacyjnej – szczególnie w odniesieniu do stałego narażania kierowców prowadzących (ale też ładujących) pojazdy elektryczne na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.Z pewnością wdrażanie elektromobilności stawia wiele wyzwań przed rządzącymi, ale też przedsiębiorcami czy naukowcami. Warto pamiętać, że choć to bardzo pożądany krok na drodze do ochrony środowiska, może nieść ze sobą pewne zagrożenia dla zdrowia człowieka. Z tego powodu cenne jest organizowanie publicznych debat w tym zakresie czy też dyskusji, jak choćby ta, która odbyła się w ramach konferencji organizowanej przez NFOŚiGW.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach