Zielona Pracownia w Chechle

Anna Dulak

eco info | 17.11.2017 07:09

14 listopada w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Przy tej okazji uroczyście otwarto „Zieloną Pracownię”.
 
 
Po zakończeniu odbywających się w szkole występów, zebrani goście zostali zaproszeni na uroczyste przecięcie wstęgi do nowo otwartej pracowni przyrodniczej, która została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach projektu „Zielone Pracownie 2017”. Zieloną wstążkę przecinali: Ewa Cofała – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Beata Szołtysek – prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło, Regina Wieczorek - dyrektor placówki, Karina Sobota - wicedyrektor szkoły, Krystian Kiełbasa – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Józef Kruczek oraz Krzysztof Obrzut – wójt gminy Rudziniec.

 

© SP Chechło

W ekologiczny nastrój uczestników wprowadzili uczniowie szkoły, którzy zaprezentowali piosenkę o tematyce przyrodniczej autorstwa Edyty Haby.
 
- Kolejno pod czujnym okiem wicedyrektor Kariny Soboty, inicjatorki powstania pracowni, nasi uczniowie prezentowali obecnym gościom liczne pokazy i eksperymenty, które cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem. Dodatkowo uczniowie mogli podziwiać przepiękne okazy papug i kanarków własności Pawła Smolarka, członka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Chechło – dodaje dyrektor Wieczorek.

 

© SP Chechło
 
Podczas uroczystości obecni byli także: Bernard Kukowka – przewodniczący Rady Gminy Rudziniec, Agnieszka Polowczyk – przedstawiciel Nadleśnictwa Rudziniec, Łukasz Czernecki – przyjaciel placówki, bracia kurkowi Grodu Zabrzańskiego na czele z hetmanem bractwa Adamem Majchrzakiem, którzy na cześć otwarcia pracowni zaprezentowali uroczystą salwę z hakownicy, przedstawiciel bractwa kurkowego z Tarnowskich Gór Adam Flak, bracia Widuchowscy prowadzący Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu, przedstawiciele Rady Rodziców na czele z Grażyną Kocur, która pełni funkcję przewodniczącej, jak również rodzice i opiekunowie uczniów.
 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli możliwość odbycia przejażdżki historycznym pojazdem ze zbiorów muzeum z Zabrzu.