Zielone Czeki i Zielona Pracownia - kolejne edycje konkursów

Anna Dulak

eco samorząd | 23.01.2018 08:34

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejne edycje prestiżowych konkursów: Zielone Czeki oraz Zielona Pracownia_Projekt’2018.


Zielone Czeki od 24 lat
Nagrody w ramach konkursu „Zielone Czeki” przyznaje się od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin tegorocznego konkursu, którego laureatami w każdej edycji zostają osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

 

ⓒ WFOŚiGW


Jak podaje WFOŚiGW, prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego oraz Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę złożoną z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna, szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna, działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. Przyznana zostanie również nagroda specjalna.

Odpowiednie wnioski można znaleźć na stronie WFOŚiGW w Katowicach. Dokumenty należy składać w siedzibie Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach. Termin przyjmowania wniosków upływa 16 marca.Zielona Pracownia_Projekt po raz czwarty
Konkurs pod nazwą „Zielona Pracownia_Projekt” organizowany jest przez Fundusz po raz czwarty. Jak co roku, kierowany jest on do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Istotą konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

 

© WFOŚiGW


Jury konkursu nagradza te projekty ekologicznych pracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Przy ocenie bierze się pod uwagę przede wszystkim pomysł zagospodarowania pracowni, w tym wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.


Nagrody przyznawane będą w dwóch formach: pieniężnej oraz wyróżnień. WFOŚiGW przewiduje pulę nagród pieniężnych w wysokości do 280 000 zł, przy czym maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7 500 zł. Nagroda pieniężna musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt'2018” będzie przebiegał w terminie do 28.02.2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się w terminie do 23.03.2018 roku.
 

© WFOŚiGW

 

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach