Zlikwidują kotłownię w Tychach

Anna Dulak

eco info | 20.08.2017 18:01

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach konsekwentnie poszukuje kolejnych funduszy europejskich na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskane niedawno 12 mln zł powiększy o znaczącą kwotę.

 

© WFOŚiGW


PEC Tychy podpisał bowiem umowę na likwidację kotłowni Wilkowyje w Tychach. Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ponad 9 milionów złotych, podczas gdy koszt całego przedsięwzięcia wynosi blisko 14 milionów zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest krajowym programem wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu oraz bezpieczeństwa energetycznego. Środki unijne z programu przeznaczane są w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach