Źródło w Mstowie nowsze i bezpieczniejsze

Anna Dulak

eco samorząd | 17.07.2017 15:10

Źródło Stoki w Mstowie zostało udostępnione dla odwiedzających po tym, jak kilka miesięcy temu przeznaczono je do odnowy. Zadanie pod nazwą: „Ochrona wartości przyrodniczych źródła Stoki – spod Góry Wał w Mstowie” zrealizowano w ramach projektów sfinansowanych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach.

 

© M.Gola 


Inicjatorem zmian było Mstowskie Stowarzyszenie Promocji i Ochrony Rzeki Warty. Odnową i ochroną wartości przyrodniczych obiektu zajęła się też Fundacja Przyroda i Człowiek, która złożyła wniosek o dofinansowanie wykonania zadania pod nazwą: „Ochrona wartości przyrodniczych źródła Stoki – spod Góry Wał w Mstowie”. Wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło na realizację tego działania w ramach projektu: „Ochrona cennych ekosystemów południowej Polski i racjonalne ich udostępnienie”. Z kolei Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dofinansował projekt uzupełniający pod nazwą: „Ochrona wartości przyrodniczych źródła Stoki – spod Góry Wał w Mstowie”.

 

© M.Gola


Najważniejszym zadaniem było umocnienie skarpy nad źródliskiem dzięki budowie muru oporowego wraz z kotwieniem do gruntu. Jest on obudowany naturalnymi kamieniami wapiennymi. Oprócz niego powstał chodnik, który jednocześnie pełni rolę tarasu widokowego. Aby ułatwić czerpanie wody, zbudowano bezpieczne zejście do źródła, jak również niewielką platformę. Wyeliminowano rośliny inwazyjne – szczaw tępolistny i niecierpek drobnokwiatowy. Uruchomiono też ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną na Górze Wał.

 

© M.Gola 


Obszar źródliskowy „Źródło Stoki – Spod Góry Wał” znajduje się w południowo-wschodniej części Mstowa w pobliżu zakola rzeki Warty u podnóża Góry Wał. Woda wypływa spod zbocza, wylewa się ze szczelin i rozlewając się w obrębie terasy zalewowej trafia do Warty. U szczytu skarpy biegnie ulica, zaś źródło otacza podmokła łąka łęgowa. Źródło stanowi miejsce zaopatrywania się mieszkańców gminy i turystów w wodę, a także cenny obiekt naukowo-poznawczy, posiadający bardzo wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. W wodach tego źródliska występuje m.in. bardzo rzadki gatunek okrzemka: Caloneis lancettulaz, wpisany na czerwoną listę glonów Polski.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach